Chương Trình Phù Hợp

Khám phá những chương trình phù hợp nhất với mục tiêu của bạn
 •  
  Giá trị tài sản ròng Cho biết giá trị tài sản ròng cá nhân của bạn, bằng đô la Mỹ
 • image
  Số tiền đóng góp Cho biết bạn sẵn sàng đóng góp là bao nhiêu cho một gia đình bốn người, tính bằng đô la Mỹ
 •  
  Loại hình đóng góp Cho biết loại hình bạn muốn đóng góp
 •  
  Tài chính Cho biết nếu bạn muốn tài trợ cho khoản đóng góp cần thiết này
 • image
  Tốc độ Cho biết tầm quan trọng của tốc độ nhận quốc tịch như được ước tính bởi Arton Index
 •  
  Tái định cư Cho biết nếu tái định cư để đáp ứng các yêu cầu nhận quốc tịch có phải là một lựa chọn cho bạn hay không
 • image
  Khả năng di chuyển toàn cầu Cho biết những quốc gia và/hoặc khu vực bạn muốn đến với miễn thị thực du lịch
 • image
  Tính đơn giản Cho biết tầm quan trọng của đơn giản hóa các thủ tục được ước tính bởi Arton Index
 • image
  Chất lượng cuộc sống Cho biết tầm quan trọng của chất lượng cuộc sống ước tính bởi Arton Index