Đánh Giá Chương Trình

Chọn các chương trình khác nhau và so sánh độ hấp dẫn của chương trình
Tiền tệ -- -- -- --
Giá trị tài sản ròng của cá nhân -- -- -- --
Số tiền đóng góp -- -- -- --
Tài sản -- -- -- --
Đầu tư có bảo đảm -- -- -- --
Các lựa chọn về mặt tài chính -- -- -- --
Lệ phí của chính phủ1 -- -- -- --
Phí dịch vụ chuyên nghiệp -- -- -- --
Thời gian cư trú -- -- -- --
Yêu cầu phỏng vấn -- -- -- --
Yêu cầu về thể chất của công dân -- -- -- --
Thời gian nhập tịch -- -- -- --
Miễn thị thực du lịch -- -- -- --
Thang điểm đánh giá của Arton Index -- -- -- --

1 Lệ phí chính phủ được đưa ra ước tính cho một gia đình gồm bốn người (đương đơn chính, vợ/chồng và hai người phụ thuộc tài chính từ 12 đến 17 tuổi). Liên hệ chúng tôi để có báo giá chính xác dựa trên số lượng thành viên của gia đình bạn.