Về Chúng Tôi


Arton Capital giúp nhà đầu tư và gia đình trở thành công dân của toàn cầu thông qua chương trình đầu tư nhập tịch, và dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp; đơn giản hóa các quy trình và thủ tục; được hỗ trợ và duy trì bởi các mối quan hệ đối tác lâu dài.

Là một công ty tư vấn tài chính toàn cầu chuyên về các chương trình đầu tư nhập tịch, Arton đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp chính phủ các nước, nhà tư vấn, chuyên gia pháp lý và tài chính, cũng như nhà đầu tư đạt được các mục tiêu một cách hiệu quả nhất.

Với tư cách là tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực di trú, Arton tổ chức Diễn đàn Công dân Toàn cầu. Qua đó tập hợp những nhà lãnh đạo toàn cầu với quan điểm mới mẻ về ngành di trú để trao đổi, xây dựng nhận thức, giáo dục và thúc đẩy quyền công dân toàn cầu.

Hơn nữa, Arton là thành viên sáng lập của Hội đồng Di trú Nhà đầu tư Toàn cầu (GIIC), có nhiệm vụ đề ra các chương trình thực tiễn tốt nhất nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực di trú bền vững.

Hoạt động toàn cầu của Arton trải rộng trên 18 quốc gia trên thế giới, giúp thu hút hơn 5 tỷ USD đầu tư trực tiếp. Arton Capital là một thành viên của Tập đoàn Arton, bao gồm các đơn vị tư vấn đầu tư, ngân hàng quốc tế được cấp phép đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của công dân toàn cầu.