Chi Phí Ước Tính

Nhập độ tuổi của những người được bổ sung ngoài đương đơn và các công cụ độc quyền của chúng tôi sẽ ước tính chi phí cho mỗi chương trình.

Vui lòng nhập độ tuổi bên dưới:

  • VỢ/CHỒNG
  • Người con đầu phụ thuộc tài chính (tối đa 30 tuổi)
  • Người con thứ 2 phụ thuộc tài chính (tối đa 30 tuổi)
  • Người con thứ 3 phụ thuộc tài chính (tối đa 30 tuổi)
  • Người con thứ 4 phụ thuộc tài chính (tối đa 30 tuổi)
  • Phụ huynh phụ thuộc tài chính thứ nhất
  • Phụ huynh phụ thuộc tài chính thứ hai
  • Cài đặt lại từ đầu

Để "0" nếu người phụ thuộc không đi cùng bạn. Đối với gia đình có một cấu trúc khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chi phí bạn dự kiến cho mỗi chương trình

Lựa chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn
Các lựa chọn đầu tư ưu tiên (Khi áp dụng)
Loại hình đóng gópE Số tiền đóng góp Lệ phí nộp đơn1 Tổng
Antigua & Barbuda -- -- -- --
Dominica -- -- -- --
Grenada -- -- -- --
Saint Lucia -- -- -- --
St. Kitts & Nevis -- -- -- --
Bồ Đào Nha -- -- -- --
Hoa Kỳ -- -- -- --
Canada-Quebec -- -- -- --
Bulgaria -- -- -- --
Cộng Hòa Síp -- -- -- --
Vương quốc Anh -- -- -- --
Tây Ban Nha -- -- -- --
Hy Lạp -- -- -- --
Gà tây -- -- -- --
1 Phí nộp đơn bao gồm phí chính phủ, thẩm định và chi phí bắt buộc của chương trình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi phí tư vấn của Arton và được báo giá chính xác dựa trên số lượng thành viên của gia đình bạn.
2 Phí đăng ký và phí thẩm định (nếu có) được bao gồm trong phí Tư vấn của Arton's.
Miễn trừ trách nhiệm: Các chi phí được ước tính trong công cụ "Chi phí Chương trình" của chúng tôi chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Arton khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được báo giá chính xác nhất. Ước tính chi phí cho Chương trình Đầu tư theo Quốc tịch ở Síp được giảm 5% VAT.