Trách Nhiệm Doanh Nghiệp


Chúng tôi đã phát triển một mô hình giúp doanh nghiệp luôn chú tâm đến các hoạt động toàn cầu. Chúng tôi giữ cho mô hình này tồn tại và được cải tiến thường xuyên nhằm giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Và chúng tôi cam kết phát triển mô hình này một cách bền vững. Với mục tiêu duy trì các tiêu chuẩn trong ngành di trú ở mức cao nhất và luôn tuân theo các đạo đức kinh doanh: cởi mở, minh bạch và bảo mật.

Chúng tôi nhận thấy rằng toàn cầu hóa đòi hỏi các chiến lược phù hợp để giải quyết tất cả các vấn đề của ngành. Chúng tôi quyết tâm tạo ra một nền tảng nơi để thảo luận cởi mở và mang tính xây dựng giữa tất cả các bên liên quan trong ngành di trú, với mục tiêu cuối cùng là nâng tầm quyền công dân toàn cầu. Vì mục tiêu này, chúng tôi đã thành lập Diễn đàn Công dân Toàn cầu. Diễn đàn đầu tiên được tổ chức vào tháng 9 năm 2013 và đã thành công rực rỡ. Tìm hiểu thêm về các phiên bản tiếp theo và bấm đăng ký tại www.globalcitizenforum.org.

Arton nhận ra rằng chúng tôi phải nâng tầm trách nhiệm doanh nghiệp, và không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện tiêu chuẩn và dịch vụ của ngành di trú. Chúng tôi muốn trao sự giúp đỡ đến nhiều đối tượng hơn trong xã hội.

Đây là cách quỹ từ thiện ra đời. Chúng tôi tự hào thông báo rằng Arton Capital là một trong những đối tác của Quỹ Công dân Toàn cầu. Quỹ tập trung vào việc phát triển và các chương trình từ thiện đặc biệt, với trọng tâm là chính sách giáo dục và giáo dục trên toàn thế giới, cũng như đóng góp cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Arton Capital mong muốn đóng góp hơn nữa cho lợi ích xã hội và đã phát triển chiến lược để đóng góp cho xã hội bền vững. Là một phần của chiến lược này, chúng tôi tình nguyện tham gia hoạt động của Quỹ Công dân Toàn cầu. Bản thân công ty cũng đang tham gia vào các hoạt động gây quỹ và cam kết quyên góp cho quỹ thông qua đối tác và khách hàng của Arton Capital. Trở thành một phần của sự thay đổi tích cực trong tương lai và tham gia vào các chương trình của chúng tôi tại www.global-citizen.org.