Next Next

Montreal

16:51

TRỤ SỞ CHÍNH

 

 

 

1, Westmount Square, Suite 1110

Montreal, Quebec, H3Z 2P9, Canada

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+1 514 935 6665

Fax

+1 514 935 5622

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 8:30 - 17:30. Chúng tôi đang mở cửa.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng Armenia, Tiếng Anh, Tiếng Ba Tư, Người Pháp, Tiếng Nga

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

27°C / 81 °F

New York

16:51

Bà Tatiana Muntean

Phó Chủ tịch

 

 

 

 

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+1 445 600 3206

Fax

 

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00​. Chúng tôi đang đóng cửa

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline của văn phòng gần nhất.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

English

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

35°C / 96 °F

Miami

16:51

Bà Tatiana Muntean

Phó Chủ tịch

 

 

 

 

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+1 445 265 3772

Fax

 

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00​. Chúng tôi đang đóng cửa

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline của văn phòng gần nhất.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

English

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

32°C / 90 °F

Saint John’s

16:51

Bà Elizabeth Makhoul

Giám Đốc Chương Trình

 

25, Mandolin Place

Friars Hill Road, Saint John's

Antigua and Barbuda

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+1 268 562 9296

Fax

+1 268 562 9297

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00. Chúng tôi đang mở cửa.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

31°C / 88 °F

Roseau

16:51

Bà Elizabeth Makhoul

Giám Đốc Chương Trình

 

7 Great George Street, P.O.Box 1210

Roseau, Commonwealth of Dominica

 

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+1 767 449 9953

Fax

 

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00. Chúng tôi đang mở cửa.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng Anh

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

34°C / 92 °F

Basseterre

16:51

Bà Elizabeth Makhoul

Giám Đốc Chương Trình

 

No 2, Richard Caines Bldg

Princes street, Basseterre

Saint Kitts and Nevis, West Indies

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+1 869 466 2776

Fax

+1 869 465 1929

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00. Chúng tôi đang mở cửa.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng Anh

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

31°C / 88 °F

Porto

20:51

Bà Carolina Figueiredo

Giám Đốc Chương Trình

 

113 Praça de Mouzinho de Albuquerque

Level 5, Suite 316

4100-359, Porto, Portugal

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+351 221 201 350

Fax

 

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00​. Chúng tôi đang đóng cửa

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline của văn phòng gần nhất.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

18°C / 65 °F

London

20:51

Bà Lora Georgieva

Giám Đốc Điều Hành

 

 

 

 

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

Fax

 

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00. Chúng tôi đang đóng cửa

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline của văn phòng gần nhất.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng Anh, Tiếng Pháp

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

18°C / 64 °F

Paris

21:51

Bà Lora Georgieva

Giám Đốc Điều Hành

 

 

 

 

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

Fax

 

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00. Chúng tôi đang đóng cửa

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline của văn phòng gần nhất.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng Anh, Tiếng Pháp

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

20°C / 67 °F

Brussels

21:51

Bà Lora Georgieva

Giám Đốc Điều Hành

 

2, Place du Luxembourg

1050 Brussels

Belgium

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

Fax

 

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00​. Chúng tôi đang đóng cửa

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline của văn phòng gần nhất.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng hà lan, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

17°C / 63 °F

Budapest

22:51

Bà Radostina Balogh

Phó Chủ Tịch

 

Hajós utca 25

Budapest, 1065, Hungary

 

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+36 1 321 0434

Fax

 

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00. Chúng tôi đang đóng cửa

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline của văn phòng gần nhất.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng Anh, Tiếng Hungary, Tiếng phổ thông, Tiếng Nga

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

29°C / 85 °F

Podgorica

22:51

Bà Jovana Babic

Giám đốc chương trình

 

The Capital Plaza, A50

81000, Podgorica, Montenegro

 

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+382 20 672 427

Fax

+382 20 672 427

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00​. Chúng tôi đang đóng cửa

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline của văn phòng gần nhất.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng Anh, Tiếng Montenegro, Tiếng Nga

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

30°C / 86 °F

Sofia

22:51

Ông Vladimir Kolev

Phó Chủ Tịch

 

47, Moskovska Street

4th Floor,

Sofia, 1000, Bulgaria

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+359 2 439 1464

Fax

+359 2 439 1461

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00. Chúng tôi đang đóng cửa

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline của văn phòng gần nhất.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng Bungari, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nga

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

27°C / 81 °F

Istanbul

23:51

Ms. Ladel Bengisu Bükülmez

Bà Quản lý quan hệ khách hàng

 

Vişnezade, Şair Nedim Street

Siraevler E1, Suite 9, Beşiktaş, Istanbul, Türkiye

 

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+90 534 6030 315

Fax

 

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00. Chúng tôi đang đóng cửa

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline của văn phòng gần nhất.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

English, Turkish

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

27°C / 80 °F

Beirut

23:51

Ông George Eid

Phó Chủ Tịch

 

Level 2, Suite 2029

Louis Vuitton Bldg, Beirut Souks

Allenby str, Beirut, Lebanon

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+971 4 871 9700, +971 4 456 9220

Fax

+971 4 456 9229

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00. Chúng tôi đang đóng cửa

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline của văn phòng gần nhất.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

28°C / 82 °F

Dubai

00:51

Ông George Eid

Phó Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Doanh

 

Boulevard Plaza, Tower 1, Level 20, Suite 2004

Burj Khalifa District, P.O.Box 121701, Dubai

United Arab Emirates

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+971 4 871 9700, +971 4 456 9220

Fax

+971 4 456 9229

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00. Chúng tôi đang đóng cửa

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline của văn phòng gần nhất.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Tiếng Ba Tư, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng phổ thông, Tiếng Nga, Tiếng Bồ Đào Nha

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

39°C / 102 °F

Singapore

04:51

Louissa Thomas

Giám đốc Giải pháp Kinh doanh toàn Cầu khu vực Đông Nam Á

 

Marina Bay Financial Centre, Tower 2, Level 39

10 Marina Boulevard

018983, Singapore

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+ 65 9722 9641

Fax

+ 65 6444 8656

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00​. Chúng tôi đang đóng cửa

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline của văn phòng gần nhất.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng phổ thông, Tiếng Tây Ban Nha, Tamil

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

28°C / 83 °F

Hong Kong

04:51

Xinxin XU

Giám Đốc Khu Vực, Hồng Kong

 

 

 

 

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+86 136 0196 4297

Fax

+86 10 5775 0350

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00​. Chúng tôi đang đóng cửa

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline của văn phòng gần nhất.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng phổ thông

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

30°C / 85 °F

Bắc Kinh

04:51

Xinxin XU

Giám Đốc Khu Vực, Trung Quốc

 

Fortune Financial Center, Level 26 5 Dong San Huan Zhong Road, Chaoyang District Beijing , 100020, China

 

40th Floor, Bohua Plaza, No. 669, Xinzha Road, Jing 'an District Shanghai ,200041, China

 

Email

[email protected]

SỐ ĐIỆN THOẠI

+86 136 0196 4297

Fax

+86 10 5775 0350

MIỄN PHÍ (CHỈ Ở HOA KỲ VÀ CANADA)

+1 855 935 6665

GIỜ HÀNH CHÍNHs

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9:00 - 17:00. Chúng tôi đang đóng cửa

Vui lòng gửi tin nhắn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline của văn phòng gần nhất.

NGÔN NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Tiếng Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng phổ thông

NHIỆT ĐỘ HIỆN TẠI

21°C / 70 °F


     
    Yes
     

    Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn ngay hôm nay hoặc trong ngày làm việc tiếp theo.
    Được bảo vệ bởi reCAPTCHA. Chính sách Bảo mậtĐiều khoản Dịch vụ của Google được áp dụng.